Liv Mont d.o.o.
 

     REZNE PLOČE BELLE

Višenamenske i specijalne rezne ploče
Rezne ploče koje režu praktično sve na gradilištu.
PST ima kontinuirani rub i reže veoma brzo.
 
 
 
Primjena za materijal :   
  Granit ,
  građevinska cigla,                                       popravljani beton,
  glinene cevi,                                                   glinene ploče,
  tvrde ploče,
  glineni krovni crep
  tvrde fasadne cigle,
  armirani beton,
  betonske ploče za pločnike,
  betonske cevi i ivičnjaci,
  srednje fasadne cigle,
  betonske krovne ploče 
 
                                     Platinum sa rubom 10mm
                PST23022     230 x 22mm    

 

Design by NormaReclamare