Liv Mont d.o.o.
 

     Crna Gora - prodaja i servis

Uvoznik, ditributer i serviser mešalica za beton za Crnu Goru

je preduzeće VUČELJIĆ KOMERC D.O.O Berane  

                   P.J. Podgorica,  P.C. Zetatrans, Ćemovsko polje bb. 

                   Mob.: 00382 69 041 091

                           e-mail:  vuceljickomerc@gmail.com

Design by NormaReclamare